Microsoft

  • Desktop Operating System – Windows 95 / Windows 98 / Windows ME / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
  • Server Operating System – Windows 2000/ Windows 2003 / Windows 2008 / Windows 2012
  • Office Applications (Windows) – Office 2000 / Office 2003 / Office 2007 / Office 2010 / Office 2013
  • Office Applications (Mac) – Office 2001 / Office X / Office 2004 / Office 2008 / Office 2011
  • Enterprise Databases – SQL 2000 / SQL 2005 / SQL 2008 / SQL 2012